Creative Commons License
Communication and Culture Online is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

Komunikacija i kultura online

ELEKTRONSKI ČASOPIS ZA JEZIK, KOMUNIKACIJU I KULTURU

  e-ISSN 2217-4257 (Online)

UDC 8:008:316.7

 

Komunikacija i kultura ● Communication and Culture ●  Kommunikation und Kultur ● Communication et culture ●  Коммуникация и культура ● التواصل والثقافة ●  Kommunikation och kultur ● Comunicazione e cultura ● Komunikimi dhe kultura ● Comunicación y cultura ● Kommunikation og kultur ●  Επικοινωνία και πολιτισμός● Komunikado kaj kulturo ● תקשורת  תרבות ● Kommunikáció és kultúra ● Comunicaţie şi cultură ● Komuniciranje in kultura ● İletişim ve kültür ●  Kommunikasjon og kultur

 

Komunikacija i kultura online je besplatan elektronski naučni časopis. Cilj nam je da unapređujemo znanja iz oblasti lingvistike, književnosti, komunikacije, kulture, interkulturalnosti i srodnih disciplina. Informacije o uređivačkoj politici možete naći ovde.

Redovni brojevi Komunikacije i kulture online izlaze jednom godišnje, poslednje nedelje decembra. Pre nego što novi broj časopisa izađe kao celina, moguć je i tzv. pre-publishing. Pored redovnih brojeva, Komunikacija i kultura online objavljuje i posebna tematska izdanja, samostalno ili u saradnji sa partnerima.

Komunikacija i kultura online nalazi se na međunarodnoj listi ERIH PLUS:

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=488496.

U skladu sa trenutno važećim propisima o izboru u akademska zvanja i vrednovanju naučnih dostignuća, Komunikacija i kultura online se na predlog Filološkog fakulteta u Beogradu nalazi na listi međunarodnih časopisa (kategorija M23) do 1. oktobra 2017. godine.

Komunikacija i kultura online se nalazi i na međunarodnoj MIAR listi: http://miar.ub.edu/issn/2217-4257.

 

Poziv za autore

Uputstva za autore

 

 

Osnovne informacije za autore

Radove mogu priložiti svi zainteresevani istraživači iz zemlje i inostranstva, na srpskom, engleskom, nemačkom ili na nekom drugom jeziku.

Komunikacija i kultura online objavljuje originalne naučne članke, pregledne radove, stručne članke, prikaze, izveštaje, eseje i prevode. Objavićemo sve priloge koji se uklapaju u uređivačku koncepciju časopisa, zadovoljavaju formalne i stručne kriterijume prema oceni uredništva i dobiju pozitivnu ocenu dva recenzenta. Recenzenti su renomirani stručnjaci za oblast kojom se rad bavi. Ne objavljujemo seminarske radove s master-studija i s doktorskih studija, master-radove i druge ispitne radove. (Rezultati istraživanja sprovedenih za potrebe takvih radova i materijal prikupljen tom prilikom mogu samo poslužiti kao osnova za izradu naučnog ili stručnog članka koji bi trebalo da bude objavljen u časopisu.)

Komunikacija i kultura online ne objavljuje radove koji su već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Ukoliko rad ima više autora, svi moraju biti saglasni s njegovim objavljivanjem u Komunikaciji i kulturi online.

Rubrike

  • Studije i istraživanja (naučni članci)

  • Iskustva (stručni članci)

  • Horizonti (prikazi, recenzije i izveštaji)

  • Razmišljanja i zapažanja (eseji)

  • Međukulturni mostovi (prevodi)

 

Poštovanje autorskih prava   

Naučni i stručni članci

Autori svih priloga, a osobito naučnih i stručnih članaka, obavezni su da poštuju autorska prava, tj. da navedu sve izvore koje su koristili prilikom izrade rada. Pojedinosti u vezi s bibliografskim citiranjem nude Uputstva za autore. Molimo vas da ta uputstva poštujete. Odgovornost za poštovanje autorskih prava snose sami autori. Ukoliko uredništvo ili recenzenti utvrde da autor nije ispravno naveo sve izvore, rad neće biti objavljen. U slučaju da se tek nakon objavljivanja utvrdi da autor ─ namerno ili nenamerno ─ nije ispravno naveo sve izvore, tekst rada biće uklonjen iz časopisa. Umesto teksta priloga, uz autorovo ime i naslov stajaće u takvim slučajevima napomena da je rad povučen iz časopisa usled kršenja autorskih prava, na srpskom i na engleskom jeziku.

Prevodi

Autori prevoda dužni su da sami provere da li za delo koje su preveli još uvek traju autorska prava. Ukoliko autorsko pravo na književno delo i dalje traje, autor prevoda pre objavljivanja mora obezbediti saglasnost njihovog nosioca.

 

Predaja priloga

Molimo vas da radove šaljete elektronskom poštom. Naša adresa je komunikacija.i.kultura@gmail.com. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite uredništvu na istu adresu.

Rokovi

Rok za slanje radova za sedmi broj Komunikacije i kulture online: 15. oktobar 2017.

Sedmi redovni broj Komunikacije i kulture online izlazi u poslednjoj nedelji decembra 2017.