KECMANOVIĆ I DE LORIZON: MAJKA U SAVREMENOM ROMANU

  • Aleksandar Petrović

Sažetak

U proteklom vijeku mogu se posmatrati velike promjene društvenih odnosa, a posebno porodičnih uloga. Umjetnost, a posebno književnost, je uvijek bila izvrstan indikator ovih promjena. Književnost nam pokazuje da je uloga žene kroz istoriju bila obilježena prije svega njenom porodičnom ulogom majke i supruge. Izlaskom žene iz porodičnog kruga i ulaskom u društvo mijenja se i njena uloga. Ovaj rad ima za cilj da istraži kakav je pogled savremene književnosti, a posebno savremenog romana, na ulogu žene u današnjem svijetu. Kao korpus za analizu uzeta su dva zapažena savremena romana sa njemačkog i srpskog govornog područja: Knjiga krvi Kima de Lorizona i Kad đavoli polete Vladimira Kecmanovića. Postupcima analize i komparacije dolazi se do zaključka da oba romana vide ženu kao ključni faktor, kako u političkom, tako i u metaforičnom smislu, u rješavanju postojećih problema u svijetu.

Objavljeno
02. 12. 2023.
Kako citirati
PETROVIĆ, Aleksandar. KECMANOVIĆ I DE LORIZON: MAJKA U SAVREMENOM ROMANU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 14, n. 14, p. 147-158, дец. 2023. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2023.14.14.8>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2023.14.14.8.
Sekcija
Studije i istraživanja