JEZIČKI IZAZOVI DIJAHRONIJSKOG PREVODA NISKOG DIFERENCIJALA NA PRIMERU PREVODA HOLBERGOVIH KOMEDIJA NA SRPSKI JEZIK

  • Sofija Bilandžija

Sažetak

U radu se analiziraju pojave na različitim nivoima jezičke strukture u šest izabranih komedija L. Holberga sa ciljem da se uoče različiti stepeni izazova u njihovom prevodu na srpski jezik. Reč je naime o tzv. dijahronijskom interlingvalnom prevodu sa vremenskom distancom od 300 godina između teksta originala i teksta prevoda. Zbog toga ovo nazivamo dijahronijskim prevodom niskog diferencijala koji podrazumeva naročite izazove s obzirom na to da jezik originala i jezik prevoda potiču iz dve različite, ali bliske epohe razvoja. Time se usložnjava filološki rad neophodan u pretprevodnoj analizi (fazi analize teksta originala) s obzirom na to da je jezik originala u jednoj meri dovoljno savremen da prevodilac ne posumnja na određene stilske ili značenjske razlike. U radu se analiziraju formalni (ortografski i tipografski) izazovi, te gramatički i leksički, kojima je posvećena posebna pažnja s obzirom na različite stepene arhaičnosti leksičkog fonda.

Objavljeno
02. 12. 2023.
Kako citirati
BILANDŽIJA, Sofija. JEZIČKI IZAZOVI DIJAHRONIJSKOG PREVODA NISKOG DIFERENCIJALA NA PRIMERU PREVODA HOLBERGOVIH KOMEDIJA NA SRPSKI JEZIK. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 14, n. 14, p. 24-42, дец. 2023. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2023.14.14.2>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2023.14.14.2.
Sekcija
Studije i istraživanja