BRANISLAV IVANOVIĆ: TIPOLOGIJA FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU. BEOGRAD: FOKUS - FORUM ZA INTERKULTURNU KOMUNIKACIJU, 2023, 284 STR.

  • Jelena Kostić Tomović
Objavljeno
02. 12. 2023.
Kako citirati
KOSTIĆ TOMOVIĆ, Jelena. BRANISLAV IVANOVIĆ: TIPOLOGIJA FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU. BEOGRAD: FOKUS - FORUM ZA INTERKULTURNU KOMUNIKACIJU, 2023, 284 STR.. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 14, n. 14, p. 228-234, дец. 2023. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/492>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Sekcija
Horizonti