JEZIK U DOBA PANDEMIJE KOVIDA-19: TERMINOLOŠKA REŠENJA U SRPSKOM I ŠPANSKOM JEZIKU

  • Andrijana Đordan
  • Sanja Maričić Mesarović

Sažetak

Pojava virusa SARS-CoV-2 i pandemije koju je izazvao rezultirala je potresima u svim sferama života savremenog čoveka, te je prirodno da su dati virus i bolest u centru pažnje celokupne svetske javnosti poslednjih meseci. Informacije o njima i merama koje se preduzimaju da se suzbije njihovo širenje objavljuju se i prenose na svim živim jezicima i putem svih kanala komunikacije (štampanih i elektronskih medija, društvenih mreža, veb-sajtova zvaničnih zdravstvenih i državnih institucija, usmenim i pisanim saopštenjima, itd.). Cilj ovog rada je da kroz analizu određenog korpusa medijskih tekstova i zvaničnih saopštenja relevantnih institucija (pre svega Svetske zdravstvene organizacije i nadležnih tela u Srbiji i Španiji) osmotri terminološka rešenja imenovanja virusa i bolesti u srpskom i španskom jeziku i skrene pažnju na određene terminološke, pravopisne i gramatičke nedoumice koje tom prilikom nastaju. Polazna pretpostavka je da su, kako u srpskom, tako i u španskom jeziku, postojale (ili postoje?) nedoumice u imenovanju virusa i bolesti i načinu pisanja njihovih naziva. Konačno, za sve prepoznate jezičke neispravnosti ili nepreciznosti pokušaćemo da ponudimo adekvatna rešenja.

Objavljeno
14. 12. 2020.
Kako citirati
ĐORDAN, Andrijana; MARIČIĆ MESAROVIĆ, Sanja. JEZIK U DOBA PANDEMIJE KOVIDA-19: TERMINOLOŠKA REŠENJA U SRPSKOM I ŠPANSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 51-69, дец. 2020. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2020.11.11.3>. Datum pristupa: 04 дец. 2023 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.3.
Sekcija
Studije i istraživanja