Đordan, Andrijana, I Maričić Mesarović, Sanja. " JEZIK U DOBA PANDEMIJE KOVIDA-19: TERMINOLOŠKA REŠENJA U SRPSKOM I ŠPANSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 11 Broj 11 (14 децембар 2020)