Đordan, A., & Maričić Mesarović, S. (2020). JEZIK U DOBA PANDEMIJE KOVIDA-19: TERMINOLOŠKA REŠENJA U SRPSKOM I ŠPANSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 11(11), 51-69. doi:10.18485/kkonline.2020.11.11.3