UTICAJ L2 I LEKSIČKI I LEKSIČKO-SINTAKSIČKI KALKOVI U PREVODU. STUDIJA SLUČAJA

  • Nenad Tomović
  • Sofija Stefanović

Sažetak

Iako se od prevodilaca očekuje da budu kompetentni za bar dva jezika i da nemaju poteškoća pri upotrebi L1, često se dešava da pojedine reči, sintagme ili konstrukcije iz L2 budu kalkirane u procesu prevođenja na L1. Da bismo istražili uticaj engleskog (L2) na srpski (L1) koristili smo korpus studentskih prevoda sa engleskog na srpski. Korpus sadrži prevode odlomka iz romana White Noise Dona Delila, koje su uradili studenti četvrte godine anglistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njihov nivo znanja engleskog je C1+, odnosno C2 i očekuje se da umeju da koriste rečnike, a svi su izvorni govornici srpskog. Uprkos tome, studenti se i dalje suočavaju sa problemima pri prevođenju komplikovanih sintaksičkih struktura ili pojedinih leksema, koje prenose doslovno. Autori ovog rada ponudiće nekoliko strategija za ispravljanje ovih grešaka koje se mogu upotrebiti pri obrazovanju budućih prevodilaca.

Objavljeno
22. 02. 2024.
Kako citirati
TOMOVIĆ, Nenad; STEFANOVIĆ, Sofija. UTICAJ L2 I LEKSIČKI I LEKSIČKO-SINTAKSIČKI KALKOVI U PREVODU. STUDIJA SLUČAJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 10, n. 10, p. 144-154, јан. 1970. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/401>. Datum pristupa: 22 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2019.10.10.8.
Sekcija
Studije i istraživanja