EMOTIVNI KARAKTER POPULARNE KULTURE U ROMANIMA VIRDŽINIJE VULF GOSPOĐA DALOVEJ, KA SVETIONIKU I TALASI

  • Jelena Pršić

Sažetak

Prihvatajući definicije Džona Fiska, prema kojima popularna kultura nastaje modifikacijom, adaptacijom i podrivanjem serijskih proizvoda od strane pojedinaca, rad analizira elemente popularne kulture u tri modernistička romana Virdžinije Vulf – Gospođa Dalovej, Ka svetioniku i Talasi. Cilj rada je da ukaže na nesvestan proces ličnog preoblikovanja kupljenih produkata, reklama ili javnih mesta, na koje junaci ovih dela projektuju najdublja osećanja i trenutne misli. Uz to, rad teži ka tome da pokaže i kakav značaj elementi popularne kulture imaju na širem planu ovih romana, to jest na planu njihovog modernističkog karaktera. Istraživanjem se dolazi do nekoliko primera iz romana u kojima, „praveći“ popularnu kulturu, junaci pokušavaju da reše sopstvene emotivne probleme, podrivaju gotove proizvode i identifikuju ih sa objektom lične želje ili pak koriste popularno javno mesto u sopstvenom svešću obojene svrhe. Izvodi se zaključak da elementi popularne kulture u ovim delima imaju veliki značaj jer, gradeći se u susretu spoljašnjeg sveta i pojedinačnih ličnosti kao njenih glavnih tvoraca, popularna kultura doprinosi istinitijem prikazu ljudske svesti – jednom od najvećih ideala modernizma.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
PRŠIĆ, Jelena. EMOTIVNI KARAKTER POPULARNE KULTURE U ROMANIMA VIRDŽINIJE VULF GOSPOĐA DALOVEJ, KA SVETIONIKU I TALASI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 79-95, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/120>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja