Macura, S. (2017). PROSTORNO-VREMENSKA TAČKA GLEDIŠTA U PRIPOVIJETKAMA TOMASA PINČONA*. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 168-186. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/104