Prodanović, M. (2017). NA PUTU OD MIŠLJENJA DO GOVORENJA: METONIMIČNOST ZAHTEVA U SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 6(6), 59-81. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/64