Jovanović, A., & Tričković, D. (2017). KONTRASTIVNA ANALIZA SEMANTIČKIH PROŠIRENJA REČI 目 „OKO“ I SLOŽENICA KOJE ONA GRADI U KINESKOM I JAPANSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 6(6), 32-45. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/47