Ivanović, B. (2017). REFLEKSI SREDNJEVISOKONEMAČKIH GLASOVNIH PROMENA U FRAZEOLOGIJI SAVREMENOG NEMAČKOG JEZIKA. Komunikacija I Kultura Online, 3(3), 44-53. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/142