REFLEKSI SREDNJEVISOKONEMAČKIH GLASOVNIH PROMENA U FRAZEOLOGIJI SAVREMENOG NEMAČKOG JEZIKA

  • Branislav Ivanović

Sažetak

Iako se frazeologija nemačkog jezika može smatrati samostalnom lingvističkom disciplinom sa razvijenim metodološkim i terminološkim aparatom i otvorenošću za istraživanja interdisciplinarnog tipa, njena dijahronijska dimenzija i danas je u visokom stepenu zapostavljena. Izostankom dijahronijske perspektive motivisana je činjenica da odreĎen broj relevantnih pitanja u ovoj oblasti i danas ostaje nedovoljno istražen, a neka od njih čak i potpuno neprepoznata, čime se umanjuje stepen egzaktnosti sumiranih rezultata. Intenzivniji dijahronijski pristup je, izmeĎu ostalog, od krucijalnog značaja za potpuno razumevanje odreĎenih fonetskih i strukturnih specifičnosti koje se mogu uočiti u frazeološkom formativu savremenog jezika, a koje predstavljaju odstupanja od ustrojstva slobodnih sintagmi u današnjoj jezičkoj ravni. U radu se iznose refleksi srednjevisokonemačkih fonetskih zakonomernosti – sinalefa, elizija, kraza i sinkopa i uzroci za njihovo perzistiranje unutar frazeoleksikona savremenog nemačkog jezika.

Objavljeno
06. 09. 2017.
Kako citirati
IVANOVIĆ, Branislav. REFLEKSI SREDNJEVISOKONEMAČKIH GLASOVNIH PROMENA U FRAZEOLOGIJI SAVREMENOG NEMAČKOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 44-53, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/142>. Datum pristupa: 29 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja