KA SAKRALNOM ORTOGRAFSKOM STANDARDU – PISANJE VELIKOG SLOVA U STROGO NAUČNOM PODSTILU RELIGIJSKOG STILA: PRIMERI IZ TEKSTOVA NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU

  • Ivana Knežević
  • Zoran Ranković

Sažetak

Ovaj rad bavi se pitanjima odstupanja ortografske norme u sakralnim tekstovima od standardne pravopisne norme srpskog i engleskog jezika u pojedinim slučajevima upotrebe velikog slova pri pisanju određenih zajedničkih imenica, zamenica, činova svetosti, titula sveštenih lica, eklisionima, ikonima, i sl. Cilj ove analize je da se sagledavanjem i utvrđivanjem tipologije odstupanja pristupi, teorijski i praktično, uspostavljanju ortografske norme u teološkim naučnim tekstovima. Analiza tekstova strogo naučnog podstila religijskog stila izvršena je komparativnim pristupom i metodom. Odstupanje od ortografske norme ali i nedoslednosti kada je u pitanju upotreba velikog slova u pisanju izvesnih reči u većoj meri zastupljeni su u srpskom jeziku nego što je to slučaj u engleskom. Međutim, odluka o upotrebi velikog slova koja odstupa od opštejezičke pravopisne norme je i stvar ličnog autorovog opredeljenja i izraza.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
KNEŽEVIĆ, Ivana; RANKOVIĆ, Zoran. KA SAKRALNOM ORTOGRAFSKOM STANDARDU – PISANJE VELIKOG SLOVA U STROGO NAUČNOM PODSTILU RELIGIJSKOG STILA: PRIMERI IZ TEKSTOVA NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 38-51, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/96>. Datum pristupa: 22 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja