KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELE VALENTNOSTI VERBALNE KOMPONENTE U NEMAČKOJ FRAZEOLOGIJI

  • Branislav Ivanović

Sažetak

S obzirom na to da je istorijska frazeologija i danas relativno zapostavljena oblast u germanističkoj lingvistici, mnoge specifičnosti koje se registruju kod jednog broja frazeologizama, a koje se mogu definisati kao refleksi minulih epoha u razvoju nemačkog jezika, neopravdano ostaju na margini interesovanja frazeologa, ali i istoričara jezika i iz sinhronijske frazeološke vizure se veoma često i neopravdano identifikuju sa frazeološkom idiosinkrazijom. Za detaljan i egzaktan opis danas arhaičnih struktura unutar nemačkog frazeoleksikona neophodan je interdisciplinarni i integrativni pristup, kao i sinteza saznanja iz istorije jezika i frazeologije. Ovakav pristup je utoliko značajniji, ako se na umu ima činjenica da frazeologizmi u savremenom nemačkom jeziku mogu pokazivati veoma heterogene pojavne oblike formalne recesivnosti na svim jezičkim nivoima (fonetskom, morfonološkom, morfološkom, sintaksičkom i komponentskom), od kojih su neki izuzetno retki, dok drugi pokazuju serijski karakter. Ako se navedenoj konstataciji doda i činjenica da refleksi minulih epoha danas mogu da pokazuju visok afinitet za pojedine frazeološke supklase, da budu supklasno aspecifični ili, pak, potpuno isključeni kod pojedinih supklasa, problem sagledavanja i opisa „formalno istorijskog“ u današnjem nemačkom frazeoleksikonu više je nego kompleksan. Ovo se posebno odnosi na veoma retke forme dijahronijske sintaksičke recesivnosti, među koje spada i danas zastarela valentnost glagola kao frazeološke komponente, i to posebno s obzirom na to što je i sintaksa starijih perioda u isotirji nemačkog jezika tradicionalno bila zapostavljena i ostajala u senci proučavanja istorijske fonetike i morfologije.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
IVANOVIĆ, Branislav. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELE VALENTNOSTI VERBALNE KOMPONENTE U NEMAČKOJ FRAZEOLOGIJI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 29-37, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/95>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja