LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU

  • Danijela Babić

Sažetak

Između dveju korelativnih predikacija u rečeničnim kompleksima sa integrisanom vremenskom klauzom (=kompleksi modela S={SR+VR}) može se ostvariti temporalni međuodnos tipa linearnopunktualna simultanost, koji podrazumeva koincidiranje jedne imperfektivne i jedne perfektivne punktualne predikacije. Polazeći od linearno-punktualne simultanosti kao tipa temporalnog međuodnosa ostvarenog između korelativnih predikacija jednog broja švedskih i srpskih kompleksa modela S={SR+VR} sa temporalnim veznicima MEDAN odnosno DOK i NÄR odnosno KAD(A), u radu u prvom redu ukazujemo na jedan broj sintaksičko-semantičkih specifičnosti datih kompleksa obaju jezika, te ispitujemo uticaj pojednih sintaksičko-semantičkih odlika korelativih predikacija datih kompleksa na međusobnu komutabilnost temporalnih veznika MEDAN i NÄR odnosno DOK i KAD(A).

Objavljeno
31. 12. 2014.
Kako citirati
BABIĆ, Danijela. LINEARNO-PUNKTUALNA SIMULTANOST – OSVRT NA JEDAN TIP REČENICA SA TEMPORALNIM VEZNICIMA MEDAN/DOK I NÄR/KAD(A) U ŠVEDSKOM I SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 1-14, дец. 2014. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/92>. Datum pristupa: 22 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja