DŽAHIZOVI STAVOVI O PREVOĐENJU U KNJIZI O ŽIVOTINJAMA

  • Dragana Đorđević

Sažetak

Tema ovog rada jesu stavovi koje je o prevođenju izneo arapski srednjovekovni prozni pisac Džahiz (776-868) u svom čuvenom delu Knjiga o životinjama (Kitāb al-ḥayawān) iz druge polovine IX veka. Iako je reč o delu prevashodno zoološke tematike, u uvodu nalazimo izuzetno vredna zapažanja o prevođenju uopšte, prevođenju arapske poezije, prevođenju tekstova sakralne prirode i intervencijama prevodilaca i prepisivača u tekstu. Džahiz je bio savremenik početnog zamaha najvećeg prevodilačkog pokreta u srednjem veku, kod Arapa i u svetu, pa su mu bila dostupna brojna naučna, filozofska i književna dela u direktnom ili posrednom prevodu sa jezika kao što su grčki, persijski, sanskrit i drugi. Upravo se putem tada nastalih prevoda upoznao sa Aristotelovom fizikom to jest filozofijom prirode, što ga je nadahnulo da napiše jedno od svojih najznačajnijih dela – Knjigu o životinjama. Iako je temi prevođenja pristupio iz perspektive čitaoca, posvetivši joj samo četiri od preko dve hiljade stranica Knjige o životinjama, čak i letimičan uvid u njegova razmišljanja o prevođenju jasno ukazuje na to da je uspeo da prepozna i razloži neka od vodećih pitanja savremene teorije prevođenja. U ovom radu prevedeni su relevantni delovi i analizirani Džahizovi stavovi o prevođenju izneti u tom delu, kako iz perspektive stavova o arapskom jeziku koji su vladali u Džahizovo vreme i osobenosti prevoda koji su mu bili dostupni, tako i u odnosu na ideje moderne teorije prevođenja i nauke o jeziku.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Dragana. DŽAHIZOVI STAVOVI O PREVOĐENJU U KNJIZI O ŽIVOTINJAMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 202-222, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/73>. Datum pristupa: 30 нов. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja