REALIZACIJA GOVORNIH ČINOVA U SRPSKIM, RUSKIM I UKRAJINSKIM PREDIZBORNIM SLOGANIMA

  • Dragana Vasilijević

Sažetak

Predmet rada je realizacija govornih činova u srpskim, ruskim i ukrajinskim predizbornim sloganima. U radu se daje kratak pregled relevantnih zapadnih, ruskih i domaćih radova posvećenih teoriji govornih činova uz upućivanje na relevantnu literaturu, zatim se detaljnije obrazlaže klasifikacija govornih činova koju predlaže Lj. Popović (2005), koja je, uz manje izmene, poslužila kao teorijska osnova rada. Kao najzastupljenija performativna formula se izdvaja Prop, nešto ređe Prop + IPg, dok se formula IPg javlja samo u pojedinačnim slučajevima. U sloganima preovladavaju direktivi, za kojima slede komisivi i asertivi, dok su ekspresivi ređe zastupljeni.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
VASILIJEVIĆ, Dragana. REALIZACIJA GOVORNIH ČINOVA U SRPSKIM, RUSKIM I UKRAJINSKIM PREDIZBORNIM SLOGANIMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 102-116, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/66>. Datum pristupa: 30 нов. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja