PITANJA PRAVOPISA SAVREMENOG TURSKOG JEZIKA

  • Smiljana Ristić Bojanić

Sažetak

U radu se govori o razvoju pravopisa turskog jezika nakon osnivanja Republike Turske i početaka stvaranja nacionalnog jezika. Tursko lingvističko društvo, osnovano 1932. godine u Ankari, predstavlja instituciju koja je nakon reforme pisma 1928. godine imala zadatak da radi na sprovođenju jezičke reforme, uključujući i sastavljanje Pravopisa turskog jezika. Tokom tog višedecenijskog perioda objavljivan je veliki broj Pravopisa, međutim, oni su brzo zastarevali zbog stalnih promena koje su se dešavale u savremenom turskom jeziku i menjani su u skladu sa jezičkom politikom Društva. Ovaj rad se bavi pregledom istorije turskog pravopisa, uvidom u pravopisna pravila koja se razlikuju od pravila u srpskom jeziku kao i uvidom u ona pravila koja su najčešće menjana, a kao takva izazivala velike polemike u stručnim, naučnim i kulturnim krugovima u Turskoj.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
RISTIĆ BOJANIĆ, Smiljana. PITANJA PRAVOPISA SAVREMENOG TURSKOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 82-101, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/65>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja