NAUČNI STIL I ŽANROVI NAUČNIH RADOVA U OBLASTI TEOLOGIJE

  • Ivana Knežević
  • Zoran Ranković

Sažetak

U ovome radu predstavljaju se osnovni zaključci analize osobenosti jezika naučnog stila teološkog izraza srpskog i engleskog jezika, ukazuje se na njegove distinkcije, specifičnost i univerzalnost u odnosu na naučni stil uopšte, a podvlači se i razlika između jezičkih elemenata kojima se služi srpski, odnosno engleski jezik u nastojanju da verbalizuje naučno saznanje iz oblasti teologije. Na sličan način predstavljaju se i žanrovi naučnog stila u teologiji. Cilj ovoga predstavljanja je da se ukaže na sličnosti i razlike sa stilom i žanrovima drugih oblasti nauke. Analiza tekstova izvršena je komparativnim pristupom i sinhronijskom i dijahronijskom metodom. Stil koji je karakterističan za naučna dela iz oblasti teologije u velikoj meri se razlikuje od naučnog stila drugih oblasti nauke. On pokazuje i mnoge dodirne tačke i sličnosti sa stilom drugih oblasti nauke, ali ima i niz diferencijalnih crta. Osnovna ekstralingvistička obeležja teološkog izraza koja su identična sa obeležjima naučnog stila drugih disciplina jesu preciznost, apstraktnost, logičnost i objektivnost. Međutim, specifična metodologija teologije kao i osobenosti njenog naučnog poznanja neminovno utiču i na ekstralingvistička i intralingvistička obeležja teoloških naučnih radova. Neki žanrovi se menjaju, razvijaju, nastaju ili nestaju tokom vremena.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
KNEŽEVIĆ, Ivana; RANKOVIĆ, Zoran. NAUČNI STIL I ŽANROVI NAUČNIH RADOVA U OBLASTI TEOLOGIJE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 6, n. 6, p. 46-58, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/63>. Datum pristupa: 30 нов. 2023
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja