FRAZEOLOŠKI ELEMENTI U SAVREMENIM REKLAMNIM SLOGANIMA NA NEMAČKOM JEZIKU

  • Smilja Srdić Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
  • Jelena Kostić-Tomović Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
  • Branislav Ivanović Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Sažetak

Rad „Frazeološki elementi u savremenim reklamnim sloganima na nemačkom jeziku” predstavlja rezultate analize 1060 slogana iz reklamnih kampanja na nemačkom tržištu s kraja 20. i s početka 21. veka. Svi analizirani slogani bili su vrlo zapaženi i urezali su se u sećanje govornika nemačkog jezika – vreme će pokazati da li srednjoročno, dugoročno ili trajno.


Uvodni deo rada sadrži opšte informacije o reklamnim sloganima i o jeziku reklama, dok središnji deo nudi pregled tipova frazeologizama u nemačkim reklamama. Analiza je pokazala da je u nemačkim sloganima najviše frazeologizama u širem smislu, tj. neidiomatizovanih ustaljenih leksičkih spojeva, poput kolokacija, rutinskih formulacija i komunikacijskih frazeologizama, a neuporedivo manje frazeologizama u užem, tradicionalnom smislu, kao što su poslovice, idiomi i poluidiomi i ustaljene fraze. Naredna celina bavi se raznovrsnim modifikacijama kojima tvorci reklamnih slogana podvrgavaju frazeologizme, u nadi da će na taj način slogan i reklamu u celini učiniti upadljivijim, zanimljivijim i upečatljivijim, pa tako i delotvornijim.


U završnom delu rada autori sumiraju rezultate istraživanja i ukazuju na moguću ulogu reklamnih slogana u nastavi i u učenju nemačkog kao stranog jezika, naročito na višim nivoima znanja i na univerzitetskom nivou, a usled značajnog mesta marketinške komunikacije i marketinškog diskursa u savremenom društvu. Na kraju, rad još skreće pažnju i na moguće pristupe sloganima pri lokalizaciji reklama i reklamnih kampanja.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
SRDIĆ, Smilja; KOSTIĆ-TOMOVIĆ, Jelena; IVANOVIĆ, Branislav. FRAZEOLOŠKI ELEMENTI U SAVREMENIM REKLAMNIM SLOGANIMA NA NEMAČKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 244-261, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/380>. Datum pristupa: 22 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.13.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja