MULTIMODALNO ČITANJE MUZIKE

  • Mirjana Matović Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad
  • Svetlana Lazić Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Sažetak

Savremena popularna muzika kao dimenzija sveukupnog iskustva nudi prostor za dinamičnu realizaciju interakcije različitih medija. Kao višeslojnom i složenom konceptu koji se kontinuirano razvija, potreban joj je prepoznatlјiv matriks za analizu njenih značenja. Predmet rada je postavlјanje koncepta sociolingivstike muzike kao načina čitanja popularnog sadržaja u okviru kritičke teorije sa posebnim akcentom na njenu multimodalnu opravdanost. Cilј istraživanja je geneza multimodalnosti i razumevanje i tumačenje sociolingvistike muzike kroz analizu društvene angažovanosti umetnika. Izjednačavajući značaj narativa, (audiio)vizuelnog, muzičkog i nemuzičkog nivoa značenja u popularnoj savremenoj muzici, nadilazi se koncept popularnog teksta. Mogućnost da se tumači sredstvima sociolingvistike muzike i posmatra kroz perspektivu multimodalnosti, savremena muzika dobija razmere složenog sadržaja. Čitlјiva kao jezik u kontekstu moderne komunikacije, savremena muzika je prevodiva mehanizmima vizuelne opismenjenosti i gramatike, čime se potvrđuje i razvija kao kompleksan proizvod moderne kulturne industrije.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
MATOVIĆ, Mirjana; LAZIĆ, Svetlana. MULTIMODALNO ČITANJE MUZIKE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 159-173, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/375>. Datum pristupa: 29 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.9.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja