„PUTOVATI I STALNO POMERATI CILj“: NEMAČKA I SRPSKI DRŽAVNI NARATIV O EVRO-INTEGRACIJAMA

  • Ana Kuzmanović Jovanović Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za iberijske studije

Sažetak

U ovom radu ispituje se strateška upotreba određenih elemenata državnog narativa o evro-integracijama, metaforički prikazanim u političkom diskursu preko metafore o „evropskom putu Srbije“. U okviru pomenutog narativa posebno se ispituje način na koji aktuelni predsednik Srbije, A. Vučić, kao dominantna politička figura na srpskoj političkoj sceni i klјučni kreator političke agende, uokviruje Nemačku, državu predstavlјenu kao presudnu za rezultat procesa integrisanja Srbije u EU. Korpus obuhvata izjave Aleksandra Vučića o pitanjima procesa evropskih integracija Srbije i (direktno ili indirektno) uloge Nemačke u tom procesu a hronološki okvir obuhvata period u kojem je ovaj političar obavlјa najviše funkcije u državi (2012-2017). Sprovedena je kvalitativna analiza a njeni rezultati su interpretirani u skladu sa teorijskim postulatima kritičke analize diskursa. U narativu o evropskom putu Srbije (varijanti metafore PUT KA DEMOKRATIJI) nemačko-srpski odnosi predstavlјeni su kroz nove kognitivne okvire. Vučić menja tradicionalno negativnu percepciju Nemačke u srpskoj javnosti strateškom manipulacijom narativa o ovoj naciji; deaktivira okvir o ugroženosti i nepoverenju, a aktivira onaj o vrednom i disciplinovanom nemačkom narodu. Kroz metaforu NACIJA/ DRŽAVA JE LIČNOST, gde su nacionalni mentaliteti poistovećeni sa osobinama ličnosti, ističe pozitivne karakteristike nemačkog mentaliteta kao model na koji Srbija treba da se ugleda kako bi postala uspešna na svom evropskom putu. Rezultati analize potvrđuju značaj strateške upotrebe državnih narativa u političkom diskursu kao deo stvaranja novih značenja i sprovođenja političkih agendi.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
KUZMANOVIĆ JOVANOVIĆ, Ana. „PUTOVATI I STALNO POMERATI CILj“: NEMAČKA I SRPSKI DRŽAVNI NARATIV O EVRO-INTEGRACIJAMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 119-140, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/371>. Datum pristupa: 22 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.7.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja