UTICAJ VLADAJUĆIH KOGNITIVNIH KULTURNIH MODELA I VREDNOSTI NA UVREDLJIVE IZRAZE VEZANE ZA FIGURU MAJKE U ŠVEDSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU

  • Dorijan Hajdu Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za germanistiku
  • Jelena Drljević Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, Katedra za italijanistiku

Sažetak

Cilj rada jeste da se ispita uticaj vladajućih kognitivnih kulturnih modela vezanih za položaj ženskih članova porodice (pre svega majke) u švedskom i italijanskom društvu na uvredljive izraze u savremenom švedskom, odnosno italijanskom jeziku. Teorija o kognitivnim kulturnim modelima nam je, stoga, uz model mentalnog programiranja, osnovni okvir u kome se u radu krećemo.
Osnovna pretpostavka od koje polazimo jeste da različiti kulturni modeli u ova dva društva direktno utiču na tematiku uvredljivih izraza.
Istraživanje se zasniva na kvalitativnom intervjuu sa izvornim govornicima ova dva jezika, dok su dobijeni podaci obrađeni metodom deskriptivne analize. U tumačenju rezultata oslanjali smo se i na primere iz rečničke građe, proširujući osnovne podatke sinonimnim izrazima koji su u aktuelnoj upotrebi u ovim jezicima.
Rezultati istraživanja su pokazali kako u ovim jezicima postoji jasna razlika u praktičnoj upotrebi izraza u kojima se pominje majka u cilju posrednog vređanja: u italijanskom jeziku oni su u svakodnevnoj upotrebi, dok ih u švedskom jeziku ne nalazimo. Analizom rezultata upotrebe ovakvih uvredljivih izraza i odnosa između vladajućih kognitivnih kulturnih modela u ovim društvima, u radu pokušavamo da pokažemo da u italijanskom jeziku još uvek postoji poželjan model ponašanja kojim se dalje definiše položaj i uloga majke u životu i porodici i čijim kršenjem se, putem određenih jezičkih izraza, upravo i dolazi do uvredljivog efekta. Takav model je, s druge strane, iz švedskog društva iščezao, što praktično onemogućava postojanje sličnih izraza u savremenom švedskom jeziku.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
HAJDU, Dorijan; DRLJEVIĆ, Jelena. UTICAJ VLADAJUĆIH KOGNITIVNIH KULTURNIH MODELA I VREDNOSTI NA UVREDLJIVE IZRAZE VEZANE ZA FIGURU MAJKE U ŠVEDSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 59-75, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/367>. Datum pristupa: 04 март 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.4.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja