INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA U FRANCUSKOJ I SRBIJI I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ NASTAVE STRANOG JEZIKA STRUKE

  • Vesna Cakeljić Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Sažetak

Nove generacije studenata treba da usvajaju otvorenost prema drugome i drugačijem koja će im olakšati integraciju u sve više globalizovanu profesionalnu sredinu. Dok su njihovi prethodnici mogli da povećaju kompetitivnost svestranim obrazovanjem i znanjem stranih jezika, današnji akademci imaju prilike da obogate svoj profesionalni put zahvaljujući jednom fenomenu koji se širi u celom svetu i kod nas, a to je internacionalizacija visokog školstva. Ovaj rad se bavi rastućim značajem međunarodne orijentacije univerzitetâ i njenim uticajem na razvoj nastave i didaktike stranog jezika struke. Najveći deo ovde predstavljenog istraživanja, zasnovanog na deksriptivnoj metodi i na metodi uporedne analize, posvećen je francuskim univerzitetima i velikim školama iz oblasti menadžmenta kojima mnogobrojni „internacionalni studenti“, nastava na engleskom i ugovori o saradnji sa najprestižnijim svetskim univerzitetima daju snažan multikulturni identitet i međunarodni ugled. Njihovoj privlačnosti doprinosi i razvijanje didaktike francuskog jezika za univerzitetske namene koji alofonim studentima povećava šanse za uspeh. Fakulteti u Srbiji otvoreni su za međunarodnu saradnju, pre svega za širenje mreže partnerstava i za programe mobilnosti tipa Erasmus+, ali retko razmatraju mogućnost unapređenja nastave stranog jezika struke. Neki navedeni primeri, naročito oni sa Fakulteta organizacionih nauka, pokazuju da je napredak moguć.

Objavljeno
08. 12. 2018.
Kako citirati
CAKELJIĆ, Vesna. INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA U FRANCUSKOJ I SRBIJI I NJEN UTICAJ NA RAZVOJ NASTAVE STRANOG JEZIKA STRUKE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 9, n. 9, p. 22-42, дец. 2018. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/365>. Datum pristupa: 22 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2018.9.9.2.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja