U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF

  • Dragana Ana D. Lupulović

Sažetak

U ovom istraživanju ispitaćemo intertekstualnu povezanost postmodernističkog romana Sati Majkla Kaningema sa poznatim modernističkim romanom Gospođa Dalovej Virdžinije Vulf. Počećemo od poznate Fukoove tvrdnje da je „svaka knjiga samo jedan čvorić u mreži“ koju čine svi napisani tekstovi i pokazati da Kaningem, eksplicitno potencirajući povezanost svog romana sa romanom Virdžinije Vulf, to višestruko potvrđuje. Zbog neraskidive veze ova dva romana u drugom delu rada ćemo se osvrnuti na Gospođu Dalovej, da bismo ukazali na „princip životne snage“ koji je po M. DŽ. Hjuz glavni pokretački princip u tom delu i koji M. Kaningem preuzima i unosi u Sate. Treći deo rada posvetićemo analizi romana Sati i pronaći u njemu odjeke Gospođe Dalovej, pojedinih eseja i autobiografskih skica Virdžinije Vulf, koji ovom Kaningemovom delu daju višeznačnost i punoću.

Objavljeno
09. 11. 2017.
Kako citirati
D. LUPULOVIĆ, Dragana Ana. U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 151-168, нов. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/279>. Datum pristupa: 22 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja