CONSTRAINING FORCE OF INTERROGATIVE FORMS

  • Marijana Cerović

Sažetak

Ovaj rad tretira posebne radnje koje se mogu ostvariti korišćenjem upitnih formi u direktnoj komunikaciji. Upotrebom metode analize razgovora, pokazujemo kako učesnici u razgovoru mogu da ukažu sagovorniku na to kakav odgovor bi „preferirali“ u odnosu na akciju koja je inicirana prvim dijelom para. Neki od bitnijih sredstava za postizanje ovoga su biranje određene gramatičke forme prije neke druge forme, polarnost upitnog oblika ili uključivanje izraza koji bi nekom iskazu dali određenu pristrasnost. Ovako konstruisane upitne forme se doživljavaju kao izražajnije i agresivnije u odnosu na svoje neutralne varijante.

Objavljeno
09. 11. 2017.
Kako citirati
CEROVIĆ, Marijana. CONSTRAINING FORCE OF INTERROGATIVE FORMS. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 15-28, нов. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/277>. Datum pristupa: 04 март 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja