PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS

  • Marina Đukić Mirzayantz

Sažetak

Autorski programi predstavljaju još jednu u nizu tehnoloških opcija koja doprinosi usvajanju osnovih veština i lingvističe kompetencije pomoću računara. Poslednjih godina broj izdatih materijala ove vrste dostigao je impresivne razmere. U radu su objašnjeni osnovi principi i karakteristike programa The Authoring Suite i Fun with Texts. U opisima programa više se insistiralo na pedagoškim aspektima, a manje na tehničkom opisu. Pedagoške prednosti ogledaju se u sledećem: zadaci i testovi se mogu prilagoditi potrebama učenika; tradicionalna vežbanja se mogu unaprediti multimedijalnim komponentama programa; uvode se nove vrste vežbanja koja učenika mogu podsticati na kreativost i intezivno razmišljanje o gramatičkim i leksičkim problemima; primenjuju se autentični tekstovi; stalna povratna informacija prati svaki korak aktivnosti učenika u radu i pomaže mu da dođe do tačnog rešenja; rezultat se objektivno vrednuje.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
ĐUKIĆ MIRZAYANTZ, Marina. PRIMENA AUTORSKIH PROGRAMA U NASTAVI STRANOG JEZIKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA AUTORSKE PROGRAME THE AUTHORING SUITE I FUN WITH TEXTS. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 212-221, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/218>. Datum pristupa: 29 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja