STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU

  • Ana Jovanović

Sažetak

Ovaj rad daje detaljnu strukturnu i semantičku analizu leksičkih jedinica izgrađenih od leksema 天 /tiān/ (nebo) i 地 /dì/ (zemlja) koje se mogu naći u sedmom izdanju Rečnika savremenog kineskog jezika. Analiza je pokazala da njihovu veliku većinu čine idiomi od četiri karaktera s naporednom strukturom, koji se u zavisnosti od odnosa između elemenata a. i b. unutar celine A, i c. i d. unutar celine B, mogu podeliti na tri potkategorije. S druge strane, semantička analiza pokazuje veoma širok opseg značenja ovih leksičkih jedinica, što se može objasniti istaknutim mestom koje 天 /tiān/ (nebo) i 地 /dì/ (zemlja) imaju u kineskoj kulturnoj matrici.

Objavljeno
06. 12. 2022.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Ana. STRUKTURNA I SEMANTIČKA ANALIZA LEKSIČKIH JEDINICA IZGRAĐENIH OD LEKSEMA 天 /tiān/ (nebo) I 地 /dì/ (zemlja) U SAVREMENOM KINESKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 93-118, дец. 2022. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2022.13.13.6>. Datum pristupa: 23 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2022.13.13.6.
Sekcija
Studije i istraživanja