MELANHOLIČNI KINEZ U JAPANU: JU DAFUOVO „POTONUĆE”

  • Mirjana Pavlović

Sažetak

Za vreme pokreta Četvrtog maja (五四运动) Ju Dafu (郁达夫, 1896-1945) je bio izuzetno važna i uticajna figura na kineskoj književnoj sceni, kao i najznačajniji prozni pisac romantizma u Kini. Pod uticajem zapadne književnosti, ali i japanskog književnog žanra šišōsecu (私小説), u svojoj ranoj prozi stvorio je nezaboravan lik „suvišnog čoveka” — melanholičnog, osetljivog i usamljenog mladića, koga razdiru seksualne želje i koji, suočen s velikim društvenim i kulturnim promenama, nije u stanju da se uklopi u društvo.


U ovom radu, analizom Ju Dafuove novele „Potonuće” (沉沦, 1921) pokušaćemo da ispitamo krizu ličnog i nacionalnog identiteta mladih kineskih intelektualaca tokom njihovog boravka u Japanu u politički osetljivom periodu kinesko-japanskih odnosa. U radu ćemo se dotaći i uticaja koji je japanska literarna forma šišōsecu imala na Ju Dafuovu prozu kako bismo ukazali na moderne književne elemente koje je ovaj pisaca uneo u svoje stvaralaštvo, što mu je donelo reputaciju jednog od najavangardnijih onovremenih književnika.

Objavljeno
19. 12. 2021.
Kako citirati
PAVLOVIĆ, Mirjana. MELANHOLIČNI KINEZ U JAPANU: JU DAFUOVO „POTONUĆE”. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 12, n. 12, p. 182-195, дец. 2021. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2021.12.12.11>. Datum pristupa: 19 мај 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2021.12.12.11.
Sekcija
Studije i istraživanja