ALEGORIJA I PIKARESKA U DRUGOM DELU ŽIVOTA LAZARČIĆA SA TORMESA

  • Ana Huber

Sažetak

Tema ovog rada je analiza zastupljenosti alegorijskih i pikarskih elemenata u romanu Drugi deo Života Lazarčića sa Tormesa (Segunda parte del Lazarillo, 1555). Nastao kao apokrifni nastavak dela Život Lazarčića sa Tormesa, njegove zgode i nezgode (La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, 1554), ovaj roman po stilu i sadržini prevazilazi okvire španske pikareske, ali zadržava njenu strukturu i formalne odlike. Alegorija je autoru poslužila kao književni postupak kojim se u duhu pikarskog žanra kritikuju mnoge društvene pojave i klase u Španiji XVI veka. Koristeći se antičkim motivom metamorfoze, autor apokrifnog nastavka povlači paralele između ljudskog i životinjskog sveta i ukazuje na poneku razliku i mnogo više sličnosti koje postoje među njima. Cilj ovog rada je da komparativnom, induktivnom i deduktivnom metodom prikaže u kojoj je meri alegorija uvećala umetničku vrednost  pikarskog žanra i kakav je kvalitativni odnos prvog i drugog dela Lazarčića. Pokazaće se da je alegorija u Drugom delu upotrebljena u funkciji stilizovane satire, čime se ipak gubi kritička oštrina karakteristična za surovo realistični original.

Objavljeno
14. 12. 2020.
Kako citirati
HUBER, Ana. ALEGORIJA I PIKARESKA U DRUGOM DELU ŽIVOTA LAZARČIĆA SA TORMESA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 11, n. 11, p. 124-147, дец. 2020. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2020.11.11.7>. Datum pristupa: 04 дец. 2023 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2020.11.11.7.
Sekcija
Studije i istraživanja