Fikcionalni svetovi satire u „Guliverovim putovanjima" Džonatana Svifta

  • Srđan D. Srdić

Sažetak

Rad se bavi pojavom ontološkog preklapanja između fikcionalnih svetova satire u Guliverovim putovanjima Džonatana Svifta. Preklapanje je uglavnom izvedeno delimično, a prate ga dvostruka pomicanja referencije ( izmišljene na stvarnu, a stvarne na izmišljenu). Ovaj proces svoje ishodište pronalazi u fenomenu aluzivnosti. Da bi čitalac Guliverovih putovanja identifikovao fikcionalni identitet s istorijskim, mora doći do pomicanja referencije s izmišljene na stvarnu. Pomicanje referencije vrši se i sa stvarne referencije na izmišljenu, kao u slučaju fikcionalnog identiteta Japana (treće Guliverovo putovanje), ali i u svakom tekstu čija je pretenzija realističkog tipa. Teorija fikcionalnosti zasnovana na ovakvi m osnovama daje validniji uvid u pitanja kontekstualnosti i kotekstualnosti.

Biografija autora

Srđan D. Srdić

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Objavljeno
14. 07. 2017.
Kako citirati
SRDIĆ, Srđan D.. Fikcionalni svetovi satire u „Guliverovim putovanjima" Džonatana Svifta. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 76-93, јул 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/20>. Datum pristupa: 22 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2016.7.7.6.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja