DISKURS TELEVIZIJSKIH REKLAMA

  • Jelena Radović Jovanović

Sažetak

Reklama je paradigma modernog vremena. Njena funkcija je ekonomska ili marketinška, forma u sve većoj meri umetnička, a moć utoliko veća ukoliko jasnije i snažnije utiče na podsvesne potrebe potencijalnih potrošača i njihovo buduće ponašanje, ne samo na tržištu već u sveukupnom životu. Televizijska reklama i reklama na internetu imaju najveću mogućnost da dosegnu ciljne grupe. Za razliku od staromodnih reklama iz vremena kada su one tek počele da se javljaju u medijima, današnje reklame se u većoj meri okreću vizuelnom efektu. Njihov tekst je koncizniji, dok jezik obiluje stilskim figurama. Imajući u vidu to da je cilj moderne reklame dublji i trajniji uticaj na potrošača, verovatnije je da ona koristi diskurs koji u većoj meri pogaña dublje, nesvesne slojeve ličnosti. U tom smislu se i neverbalni elementi reklame ponašaju kao poruka koju sam konzument medijskog sadržaja „prevodi” na jezičku poruku i na potrebu da se odreñenim budućim ponašanjem prilagodi slici društva kreiranoj u tim istim medijskim porukama. I pored opšteg trenda globalizacije i pojave identičnih reklama u različitim zemljama u kojima se govore različiti jezici, jezički diskurs je i dalje ključni element dobre reklame. Ko je kreator, a ko žrtva budućih ponašanja ostaje nedovoljno jasno. Profiter je svakako pošiljalac poruke.

Objavljeno
11. 09. 2017.
Kako citirati
RADOVIĆ JOVANOVIĆ, Jelena. DISKURS TELEVIZIJSKIH REKLAMA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 392-400, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/197>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost