VOKABULAR U KOMUNIKATIVNOJ NASTAVI STRANIH JEZIKA

  • Jasmina Bučevac-Nerić

Sažetak

Komunikativna nastava zasniva se na ideji da je jezik sistem komunikacije i ima za cilj razvoj komunikativne kompetencije budućeg govornika stranog jezika. Pojam komunikativne kompetencije osnova je komunikativnog pristupa u nastavi stranih jezika i oslanja se na tvrdnju da kompetentan govornik jezika ne vlada samo izolovanim znanjem gramatike i vokabularom ciljnog jezika, već da je potrebno da nauči da upotrebi znanje u komunikativnom kontekstu. U radu su prikazane osnovne karakteristike prirode leksike, kao i definicije koje se smaraju važnim u nastavi vokabulara L2. Ističe se velika uloga koju nastavnik ima u nastavi vokabulara, kao i važnost motivacije učenika. Predstavljen je predlog za nastavu vokabulara na časovima španskog jezika kao L2, koji se može primeniti i na ostale strane jezike.

Objavljeno
11. 09. 2017.
Kako citirati
BUČEVAC-NERIĆ, Jasmina. VOKABULAR U KOMUNIKATIVNOJ NASTAVI STRANIH JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 372-391, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/196>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost