PUTEVIMA KETE FRANKENTAL

  • Kristina Dragović

Sažetak

Kete Frankental (Käte Frankenthal) je roĎena krajem 19. veka u Kilu (Kiel) u jevrejskoj porodici. Sa 18 godina napušta roditeljsku kuću i odlazi u Berlin. Tamo stanuje sama i – okružena umetnicima i filozofima – vodi boemski život. Tokom studija medicine boravila je – između ostalog – u Hajdelbergu, Parizu, Minhenu, Beču, Frajburgu dr. Bila je jedna od prvih lekarki u Nemačkoj. Drţavni ispit je poloţila 1914. godine. Radila je prvobitno u tada najvećoj bolnici u Berlinu, a zatim i kao seoska lekarka. Tokom Prvog svetskog rata bila je vojni lekar na Istočnom frontu i na balkanskom ratištu. Kasnije je i politički bila veoma angažovana (veliki je borac za socijalnu pravdu i jednakost, za reformu zdravstvenog sistema, za prava žena itd.). 1933. godine, po dolasku Hitlera na vlast, prinuđena je da da napusti Nemačku. Međutim, tek će 1936. godine, nakon (ilegalnih) boravaka u Švajcarskoj, Francuskoj i Čehoslovačkoj, uspeti da emigrira u SAD. Ostatak života provela je u Njujorku. Svoju autobiografiju Kete Frankental je objavila 1940. pod naslovom „Trostruko prokletstvo: Jevrejka, intelektualka, socijalistikinja. Sećanja jedne lekarke na godine u Nemačkoj i u emigraciji“. Umrla je 21. aprila 1976. godine u Njujorku, u 88. godini života.

Objavljeno
08. 09. 2017.
Kako citirati
DRAGOVIĆ, Kristina. PUTEVIMA KETE FRANKENTAL. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 178-188, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/157>. Datum pristupa: 29 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Međukulturni mostovi