BILJANA RADIĆ BOJANIĆ (UR.): VIRTUELNA INTERAKCIJA I KOLABORACIJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, 2012, STR. 97.

  • Tatjana Ðurović

Sažetak

/

Objavljeno
07. 09. 2017.
Kako citirati
ÐUROVIĆ, Tatjana. BILJANA RADIĆ BOJANIĆ (UR.): VIRTUELNA INTERAKCIJA I KOLABORACIJA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI: TEMATSKI ZBORNIK RADOVA, FILOZOFSKI FAKULTET, NOVI SAD, 2012, STR. 97.. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 171-174, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/154>. Datum pristupa: 25 март 2023
Broj časopisa
Sekcija
Horizonti