KRATKA PRIČA ILZE AJHINGER U NEMAČKOJ I SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

  • Nikolina Zobenica

Sažetak

Kratka priča („Kurzgeschichte“) je u nemačku i austrijsku knjiţevnost ušla posle Drugog svetskog rata, kada se literarna scena u ovim zemljama otvorila za savremene tokove evropske i američke knjiţevnosti, uključujući i romane i pripovetke („short story“) Ernsta Hemingveja. Među brojnim autorima koji su prihvatili ovu knjiţevnu vrstu bila je i Ilze Ajhinger (1921), a pojedine njene priče spadaju u vrhunska ostvarenja tog ţanra. U ovom radu će biti dat pregled njenih kratkih priča, kao i kontrastivna analiza onih koje su prevedene na srpski jezik i originala, sa ciljem da se ukaţe na problem adekvatnosti prilikom prevođenja, kao i moguća rešenja u duhu jezika na koji se prevodi.

Objavljeno
07. 09. 2017.
Kako citirati
ZOBENICA, Nikolina. KRATKA PRIČA ILZE AJHINGER U NEMAČKOJ I SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 147-156, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/151>. Datum pristupa: 19 мај 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja