ŠTA ŽENA MORA DA ČINI: PREDSTAVE ŽENSTVENOSTI U POEZIJI URSULE RAKER

  • Milan Marković

Sažetak

Rad se bavi analizom rodnih i feminističkih aspekata u poeziji savremene američke pesnikinje Ursule Raker, koja već gotovo dve decenije stvara na razmeđu popularne kulture i visoke umetnosti u karakterističnom žanru poezije govorne reči. Kroz analizu pesama, autor pokušava da raščlani slojeve afro-američkog socijalnog i kulturnog nasleđa, kao i da odredi mesto ove pesnikinje u okvirima tradicije crnog pesništva i objasni njen poetski izraz nastao u susretu revolucionarne i aktivističke poezije crnih pesnikinja koje su stvarale sedamdesetih godina prošlog veka i savremenih tendencija koje se vezuju za hip-hop kulturu. U cilju kontekstualizacije opusa autorke, daje se i kratak pregled geneza crnog feminizma i savremenog afro-američkog književnog izraza.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
MARKOVIĆ, Milan. ŠTA ŽENA MORA DA ČINI: PREDSTAVE ŽENSTVENOSTI U POEZIJI URSULE RAKER. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 253-264, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/136>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Pogled u budućnost