POLITIČKA KOMUNIKACIJA U SLOVENIJI: INFORMISANJE I UBEĐIVANJE PUTEM IZBORNOG PLAKATA

  • Alem Maksuti
  • Tomaž Deželan

Sažetak

Izborni plakat predstavlja štampani medij političke komunikacije koji je neposredno kontrolisan od strane političkih aktera. Plakati su odigrali veoma važnu ulogu u protekla dva veka. Kao rezultat toga, taj trend se nastavlja i danas. Sa nasleđem socijalizma plakati u slučaju Slovenije su i te kako važni, posebno zbog svoje funkcije bitnog pokretača propagandne mašinerije. Uključujući informativno-ubeđivački okvir, u našem radu analizirali smo prirodu izbornog takmičenja putem izbornih plakata u Sloveniji. U ciljeve našeg istraživanja uključili smo i utvrđivanje stepena diskontinuiteta izbornog plakata u Sloveniji u odnosu na plakat iz vremena komunističkog monizma. Na osnovu analize sadržaja plakata iz komunističkog i postkomunističkog perioda došli smo do saznanja da se dominantni politički akteri u većoj meri služe ubeđivačkim strategijama, dok manje istaknuti politički akteri veću pažnju posvećuju informativnim aktivnostima.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
MAKSUTI, Alem; DEŽELAN, Tomaž. POLITIČKA KOMUNIKACIJA U SLOVENIJI: INFORMISANJE I UBEĐIVANJE PUTEM IZBORNOG PLAKATA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 152-172, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/124>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja