EDGAR ALAN PO, KNJIŽEVNA KRITIKA I ČASOPISI – JEDAN OSVRT

  • Saša Simović

Sažetak

Edgar Alan Po, pripadnik čuvene trijade američkih romantičara, od rane mladosti bio je upoznat sa tradicijom časopisa, posebno britanskih kao što je Blackwood, i vrstama priče koje je ovaj časopis njegovao. U pitanju su burleska i priča senzacije kojima je američki Zoil eksperimentisao u više navrata u toku svoje spisateljske karijere. Koliko je rad za određeni časopis bio bitan za Poa govori podatak da su svi njegovi eseji i kritike objavljeni upravo u periodici. U ovom radu bavimo se Poovim stavom da pravi kritičar mora biti spreman da se izdigne iznad trivijalnog i lične kontroverze, da minuciozno obavlja svoj zadatak i objektivno komentariše književno djelo. On mora biti spreman da krajnje profesionalno analizira i upoređuje, mora imati oko za ljepotu, uho za muziku, što je Po pokazao u velikoj mjeri na sopstvenom primjeru, katkad sa izvjesnom dozom pretjerivanja. Istraživanje je pokazalo da je Po mnogo toga „rasuo“ po „Marginalijama“, „Pinakidiji“, „Literatima grada Njujorka“, ali i kritičkim osvrtima napisanim na račun brojnih britanskih i američkih pisaca. Upravo ove kritike predstavljaju njegovu riješenost da udari temelje profesionalnoj kritici koja će biti bazirana na ozbiljnosti, visokim standardima i izuzetnom profesionalizmu.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
SIMOVIĆ, Saša. EDGAR ALAN PO, KNJIŽEVNA KRITIKA I ČASOPISI – JEDAN OSVRT. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 201-220, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/106>. Datum pristupa: 22 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja