SIMBOLIKA MORSKE GRAĐEVINE U ROMANU KA SVETIONIKU VIRDŽINIJE VULF

  • Jelena Pršić

Sažetak

U radu se bavimo simbolikom svetionika u modernističkom romanu Ka svetioniku (To the Lighthouse, 1927) Virdžinije Vulf (Virginia Woolf). Polazimo od urbanističke teorije, koja zgradu, to jest građevinu, definiše kao osnovnu jedinicu urbane forme, odnosno ključni element iz koga se razvijaju naselja i u kome je omogućen porodični život zaštićen od prirode. Ukazujući na to da ova nauka posmatra svaku građevinu u njenoj fizičkoj izgrađenosti i funkcionalnoj denotaciji, ali da takođe naglašava njenu simboličnost, analiziramo simboliku centralne građevine u pomenutom romanu – svetionika – sa ciljem da istaknemo njenu važnost za razvoj tematike i strukturu ovog modernističkog dela. Kao rezultat, ukazujemo na brojna simbolična značenja svetionika, pa na osnovu njih izvodimo zaključak da ovaj motiv ima ključan tematski i strukturni značaj unutar ovog dela.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
PRŠIĆ, Jelena. SIMBOLIKA MORSKE GRAĐEVINE U ROMANU KA SVETIONIKU VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 187-200, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/105>. Datum pristupa: 25 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja