VOLT VITMEN I EMILI DIKINSON: PESNIK DEMOKRATIJE I ZATOČENICA PROMIŠLJENOG BESKRAJA

  • Slobodan Jovanović

Sažetak

Ovaj rad polazi od činjenice da je godine 1844. Ralf Valdo Emerson (Ralph Waldo Emerson, 1803-1882), jedan od najuvaženijih intelektualaca u Americi sredinom devetnaestog veka i najveći pokretački um svoga vremena, napisao da su Sjedinjene Države spremne za pojavu svojih pravih velikih pesnika. Predviđao je da će oni doći da „ceo jedan novi život rasprostru“ – s američkom mišlju, s američkim doživljajem života. Bio je odlučan u tome da će oni morati da se otrgnu evropskim formama, da istragaju za američkim načinima, zbog toga što istinski velika poezija ima „misao koja je toliko strastvena i toliko živa da, poput duha biljke ili životinje, poseduje vlastitu građu i daruje prirodu nečim novim“. Emerson lično pisao je poeziju koja nije bila velika, što je i sâm znao. Edgar Alan Po (Edgar Allan Poe, 1809-1849) je već bio poznat po nekim sjajnim pesmama, koje se i danas čitaju širom sveta, ali ipak ni one nisu bile dovoljne da se raskrsti s prošlošću i da se postave novi pravci za kretanje nacije. Cilj eksplorativnog kretanja kroz literaturu ovde je da se pokaže do koje je mere Emerson bio u pravu: u vreme njegovih pretpostavki i najava već je postojalo dvoje koji će se javiti kao umetnici kakve je čekao. Deceniju posle Emersonovog stvaralaštva Volt Vitmen će objaviti svoje Vlati trave, dajući tako jednom jedinom knjigom poetski jezik nepogrešivo američki, i samo američki. Emili Dikinson će se, sa svoje strane, javiti stihovima koji će je u konačnom smislu uspostaviti kao veličinu američkog pesništva.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
JOVANOVIĆ, Slobodan. VOLT VITMEN I EMILI DIKINSON: PESNIK DEMOKRATIJE I ZATOČENICA PROMIŠLJENOG BESKRAJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 132-150, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/102>. Datum pristupa: 04 март 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja