REČNIK U NASTAVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE

  • Jasna Vidić

Sažetak

Rečnici: jezički, enciklopedijski, sinonimski, analoški, kombinatorni, stručni, leksikoni, pojmovnici, glosari, terminološke baze, jednojezični, dvojezični: savremena leksikografska produkcija na frankofonom izdavačkom tržištu je izuzetno obimna. Za kojim i kakvim rečnikom će korisnik posegnuti prevashodno zavisi od njegovih potreba u određenim situacijama, od njegovih leksikografskih i jezičkih kompetencija, ali i od njegovih navika u korišćenju različitih vrsta rečnika. Na osnovu tipologije rečnika i njihove namene možemo zaključiti kakav bi to rečnik za studente društvenih i humanističkih nauka koji uče francuski jezik za akademske potrebe bio pertinentan i efikasan kao nastavno sredstvo u usvajanju stručnog vokabulara. Ispitujući situaciju na srpskom izdavačkom tržištu u poslednjih tridesetak godina, uključujući i elektronske rečnike dostupne na internetu, dolazimo, međutim, do zaključka da postoji velika praznina u savremenoj stručnoj francusko-srpskoj leksikografiji u oblasti društvenih i humanističkih nauka, izuzev ekonomije i prava. Nedostaju takođe posebni dvojezični rečnici za usvajanje francuskog jezika pojedinih struka. U cilju iznalaženja najboljih rešenja u smislu preporuke za korišćenje rečnika kao referentne ili didaktičke literature, rad predstavlja rezultate autorove analize postojećih jednojezičnih i dvojezičnih francuskih i srpskih rečnika.

Objavljeno
05. 09. 2017.
Kako citirati
VIDIĆ, Jasna. REČNIK U NASTAVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 102-131, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/101>. Datum pristupa: 22 феб. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja