Ivanović, Branislav. " KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELE VALENTNOSTI VERBALNE KOMPONENTE U NEMAČKOJ FRAZEOLOGIJI." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 29-37. Web. 30 нов. 2023