Ivanović, B. (2017). KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELE VALENTNOSTI VERBALNE KOMPONENTE U NEMAČKOJ FRAZEOLOGIJI. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 29-37. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/95