IVANOVIĆ, Branislav. KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE ZASTARELE VALENTNOSTI VERBALNE KOMPONENTE U NEMAČKOJ FRAZEOLOGIJI. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 29-37, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/95>. Datum pristupa: 30 нов. 2023