Ristić Bojanić, Smiljana. " PITANJA PRAVOPISA SAVREMENOG TURSKOG JEZIKA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 6 Broj 6 (5 септембар 2017)