Đinđić, Marija. " EKREM ČAUŠEVIĆ, USTROJ, SINTAKSA I SEMANTIKA INFINITNIH GLAGOLSKIH OBLIKA U TURSKOM JEZIKU ‒ TURSKI I HRVATSKI JEZIK U USPOREDBI I KONTRASTIRANJU, ZAGREB: IBIS GRAFIKA, 2018, 358 STR.." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 9.9 (2018): 293-297. Web. 23 апр. 2024