Đinđić, M. (2018). EKREM ČAUŠEVIĆ, USTROJ, SINTAKSA I SEMANTIKA INFINITNIH GLAGOLSKIH OBLIKA U TURSKOM JEZIKU ‒ TURSKI I HRVATSKI JEZIK U USPOREDBI I KONTRASTIRANJU, ZAGREB: IBIS GRAFIKA, 2018, 358 STR.. Komunikacija I Kultura Online, 9(9), 293-297. Preuzeto od https://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/383